Политика за поверителност

Защита на Личните Данни (GDPR)

Приет и ефективен от 2016 г, новият Закон за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД) или (GDPR) е най-важната законодателна промяна в европейските закони за защита на личните данни след
директива (Directive 95/46/EC), представена през 1995. (GDPR), който бива ЕФЕКТИВНО прилаган  от 25 Май, 2018, е насочен към подобряването на сигурността и защитата на личните данни на територията на ЕС.
(GDPR) замества всякакви активни вътрешни закони за защитата на личните данни във всички държави в ЕС.

Ние поддържаме и работим според директивите на (GDPR) и се подсигуряваме, че всички наши услуги са в съгласие със закона от 25 Май, 2018. (GDPR) е също така съществено важна стъпка към едно по-добро обработване и сигурно съхранение на Личните данни на всички ЕС жители и
е с фундаментална важност върху сигурността и интереса за запазването на личното пространство на всяка страна, компания и частно лице на територията на ЕС и помага за една информационно безопасна среда за обмен на дигитални услуги.

Какво ние от WEB1.BG пазим в база данните за нашите потребители?

  • Екипът на WEB1.BG се старае да пази минимално количество данни за всеки отделен клиент с цел подобряване на качеството на предоставяната услуга, както и бързото намиране на отделни активни услуги с цел поддръжка и помощ при технически проблеми. 

Ето и списък на съхраняваните данни от нас.

  • Име и Фамилия,
  • E-mail адрес,
  • Телефонен номер,
  • IP адреса при регистрация, както и на всеки индивидуален вход в нашата система.